Massiline soovahetus online-RPG mängudes

SoovahetusEelmine aasta avastasid Nottingham Trent Ülikooli teadlased Inglismaal, et 3/4 online RPG mängijaid loovad lähedasi suhteid inimestega, keda nad kohtavad online maailmas, sealjuures iga kümnes selline suhe muutub armusuhteks.

Toetudes nendele avastustele, viidi tänavu Nottingham Trent’is läbi uus uuring. Leiti, et 54% kõikidest meessoost mänguritest ja 68% kõikidest naissoost mänguritest “teevad soovahetust” – või loovad mängus enadale vastassoost tegelaskuju. Uuringud näitasid, et meestel ja naistel olid erinevad põhjused soovahetuseks. Naised soovisid vältida meesmängijate lähenemiskatseid; meessoost soovahetajad leidsid, et neid koheldakse naistena mängus palju paremini.

Üks (meessoost) uuringutest osavõtja ütles: “Nohik + Tiss = Varandus.”

Uuringu nimeks pandi “Gender Swapping and Socializing in Cyberspace: An Exploratory Study”. Uuringut viis läbi Zaheer Hussain ja Mark Griffiths. Projektist võtsid osa 119 inimest, kellest 83 olid meessoost ning 32 naissoost. Uuring viidi läbi erimevate online-RPG fännifoorumite abiga. Teadlased märkisid, et antud uuringu nõrkus võis olla suhteliselt väike osavõtjate arv ja ise-ettekandmise formaat. Tulemustele lisab tähtsust faktor, et mänguritel oli võimalus valida oma sugu ja ka muid tegelase atribuute ENNE mängu alustamist. Otsusega “vahetada sugu” kaasneb ka muutus mänguri mängu-stiilis, suhtlemisviisis teiste tegelastega ja isegi staatuses gildis.

Allikas

[poll=10]