HP uuring: tulevik kuulub puutetundlikele seadmetele

Uuringu andmetel omab ligi 64 protsenti hollandlastest puutetundliku ekraaniga seadmeid, nagu näiteks mobiiltelefon või navigeerimisseade, teatas HP.

Seejuures kuni 30-aastastest noorest märkis 59 protsenti, et soovivad edaspidi puutetundliku ekraaniga seadmeid juurde hankida. Noored tõstavad esile tehnoloogia kasutusmugavust ning tahavad seda edaspidi rohkem enda huvides rakendada.

Ligi 40 protsenti vastanutest arvas, et puutetundliku ekraaniga seadmed teevad elu lihtsamaks. Noortest oli sel seisukohal 64 protsenti uuringule vastanutest.

Puutetundliku tehnoloogiaga seadmeid on lihtne kasutada: 68 protsenti vastanutest arvas, et Touch­-ekraan sobib kõigile pereliikmetele.

50 protsenti vastanutest märkis, et puutetundliku ekraaniga printer on hea idee, tunnustades nii ka HP uute, TouchSmart tehnoloogiat kasutavate Photosmart printerite turuletulekut.

Hollandis HP poolt läbiviidud uuringus osales ligi 500 inimest vanuses 25 kuni 60 aastat.

Massiline soovahetus online-RPG mängudes

SoovahetusEelmine aasta avastasid Nottingham Trent Ülikooli teadlased Inglismaal, et 3/4 online RPG mängijaid loovad lähedasi suhteid inimestega, keda nad kohtavad online maailmas, sealjuures iga kümnes selline suhe muutub armusuhteks.

Toetudes nendele avastustele, viidi tänavu Nottingham Trent’is läbi uus uuring. Leiti, et 54% kõikidest meessoost mänguritest ja 68% kõikidest naissoost mänguritest “teevad soovahetust” – või loovad mängus enadale vastassoost tegelaskuju. Uuringud näitasid, et meestel ja naistel olid erinevad põhjused soovahetuseks. Naised soovisid vältida meesmängijate lähenemiskatseid; meessoost soovahetajad leidsid, et neid koheldakse naistena mängus palju paremini.

Üks (meessoost) uuringutest osavõtja ütles: “Nohik + Tiss = Varandus.”

Uuringu nimeks pandi “Gender Swapping and Socializing in Cyberspace: An Exploratory Study”. Uuringut viis läbi Zaheer Hussain ja Mark Griffiths. Projektist võtsid osa 119 inimest, kellest 83 olid meessoost ning 32 naissoost. Uuring viidi läbi erimevate online-RPG fännifoorumite abiga. Teadlased märkisid, et antud uuringu nõrkus võis olla suhteliselt väike osavõtjate arv ja ise-ettekandmise formaat. Tulemustele lisab tähtsust faktor, et mänguritel oli võimalus valida oma sugu ja ka muid tegelase atribuute ENNE mängu alustamist. Otsusega “vahetada sugu” kaasneb ka muutus mänguri mängu-stiilis, suhtlemisviisis teiste tegelastega ja isegi staatuses gildis.

Allikas

[poll=10]